Tarihçe

Hepimizin kaybetmekten korktuğumuz maddi-manevi değerlerimiz vardır:

Sağlığımız, ailemiz, işyerimiz, yatırımlarımız, aracımız, yaşam standartlarımız gibi.

Birçok kez bu değerleri hastalık, yangın, deprem, kaza gibi beklenmedik nedenlerle kaybetme korkusu yaşıyoruz.

Peki, geleceği kurarken onları ne kadar güvence altında tutuyoruz? Bu değerli varlıkların güvence altına almak için kullanılan en önemli enstrümanlardan biri ve de en önemlisi varlıklarımızı " sigortalamaktır. "

Sigortalılarımızın ait olduğu sektör hakkında ayrıntılı bilgi vermek, sigortalılarımızın sigorta işleri ile ilgili kayıt oluşturmak ve dolayısıyla sigorta şirketine bilgi aktarırken kolaylık sağlanması. Sigorta sektöründeki yasal değişiklikler ve gelişmeler hakkında sigortalılarımıza teknik bilgi aktarımını sağlamak.

Mevcut piyasa imkanları konusunda ayrıntılı bilgi elde etmek sigortalılarımızın öneri ve seçimlerini derlemek.

Sigortalılarımızın istekleri doğrultusunda hareket etmek ve elde edilen sonuç ve gelişmeleri yazılı olarak rapor etmek geçmiş dönemlere ait hasarlar konusunda kesin ve tam kayıtlar oluşturmak.

Genelde mal ve hizmet üretilen tüm şirketler müşterilerine ekonomik ve aynı zamanda kaliteli bir mal ve hizmet sunmak için yatırım yaparlar. Son kullanıcılar ya gözlem ile ya ilk kullanımda veya sonraki aşamalarında aldıkları mal veya hizmetten memnun olurlar veya olmazlar.

Zaman içerisinde memnuniyetsizlik olunca ya değiştirirler ya iade ederler yada başka bir firmanın ürününü alırlar. Dolayısıyla ürününün kaliyesini test etme imkanı vardır ve bu test etmenin maliyeti neredeyse yok denecek kadar minumum düzeydedir.

Ama ne varki alınan ürün ve hizmeti test etmenin mümkün olmadığı tek istisna sektör " sigorta sektörü " dür. Sigorta sektöründe Poliçe alırken test etme imkanı sıfırdır. Tabiri diğerle Poliçenin kalitesinin tek test edilme aşaması sadece ve sadece " hasar " sonrasında ortaya çıkmaktadır.Ve alınan bu ürünü değiştirme, ikame Poliçe kullanma, düzeltme, iade etme şansı sıfırdır ve geriye dönük olarak yapılacak hiç birşey yoktur.

Bu düşüncelerden yola çıkarak 2A Group Sigorta sektörde önde olmasının nedeni çalışanların bilgi ve becerilerini açığa çıkarılması adına, insan yatırımına önem vermekte ve bu yöüylede sektörde " insan sermayesine " en çok yatırım yapan Sigorta Aracı şirketlerlerinden biri konumundadır.

Şirketimiz üst-alt yönetim kademesi gibi kategorik sıralama yapmadan tüm ekibimiz sigortalılarımızın bizlere neler emanet ettiğinin farkında olarak sigortacılığı ciddiye alan, zamanında değil, zamanından önce sıfır hata presibiyle ve belli bir amaç etrafında organize olmuş amatör ruhla çalışan, güler yüzlü insanlar topluluğuna sahiptir.

İşte 2A Group Sigorta " insan " unsurunu en büyük sermayesi görüyor ve sigortalılarına birinci sınıf hizmeti sunmak adına ülkemizin bu sektörde en iyi kadrolarını kurduk. 2A Group Sigorta'nın yaklaşık 35 kişilik bu kadrolarına her yıl aralıksız aldğımız ödüller, bu kadrolara güvenin bir göstergesi olarak kabul ediyoruz.

Bu değerli varlıkları güvence altına alırken ve sigortacınızı seçerken yeterince seçici davranıyor muyuz ? ve yine sigortalama işlemi yaptırırken, sigorta poliçesinde neleri, nasıl, hangi teminatlarla, hangi şartlarda nelere evet, nelere hayır dediğimizin farkında mıyız ?

Her gün gazetelerin tüketici şikayet köşelerinde, en çok şikayete konu olan sektörlerden biri de ne yazık ki sigorta sektörüdür.

Sizce neden?

Tüketici şikayetlerine bakılırsa, sigorta şirketinin çeşitli bahaneler ile hasar ödememe / eksik ödeme niyetinin olduğu sanılır..

Gerçekte öyle midir?

Bizce asıl neden, çoğu zaman sigorta şirketi değil sigorta poliçesini düzenleyen kişi / aracı kurumun ve sigortalının şu hususlara dikkat etmemesinden kaynaklanmaktadır.

Genellikle, sigorta poliçesi düzenlenirken sigortaya konu olan işletmedeki varlıkların poliçede tam -açık tarif edilmemesi / yazılmaması, varlıkların ne tür risklerle karsı karsıya olduğunun analizinin yapılmaması, bu risklere karşı poliçede yazılı olmak şartıyla, gerekli teminatların verilmemesi, sigortacının yürürlükteki sigorta mevzuat ve kanunlarına hakim olmaması ve bunların değişimini yakından takip etmemesinden kaynaklanır.

Her şeyden önce şu unutulmamalıdır ki; " Sigortacılık bir mühendislik ve risk uzmanlığı işidir." Sigorta şirketi, herhangi bir hasar sonucunda, söylenenleri değil poliçede yazılı bulunan teminat ve şartları esas alarak hasarın kabülünü / reddini / veya eksik hasar ödemesini yapmak durumundadır.

Sigortalanacak varlıkların risk analizleri tam yapılmış ve bu risklere karşı gerekli teminat ve şartlar poliçede açık ve net olarak belirtilmiş ise, sigorta şirketi, sigorta genel şartları ve poliçede yazılı olan teminatlar çerçevesinde, oluşan hasarı ve ziyanı tam ve eksiksiz ödemesini yapacaktır.

Dolayısıyla, ne hasarın reddi ne de eksik ödemesi gibi bir durum asla söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, sigorta poliçesini düzenleyen kişi / kurumların deneyim ve uzmanlığının hayati önemi, ne yazık ki, sigortalının hasara uğramasından sonra ortaya çıkmaktadır.

Sigortalının hasara uğraması sonucunda mevcut sigorta poliçesinde iyileştirme, düzelme vb. geriye dönük işlemler asla söz konusu değildir. Bu yönüyle, belki de ihtiyaç anında satın alınamayan ve geri dönüşü olmayan tek " sektör " sigorta sektörüdür.

Biz 2A Group Sigorta Olarak bunun bilincindeyiz. Sigortalılarımızı bir müşteri gibi değil " işletmenin bir ortağı gibi " görüyor, varlıkların bize emanet edilmesinin sorumluluk ve bilinciyle sigortacılığı ciddiye alıyor ve sıfır hata prensibi ile sigortalılarımıza hizmet veriyoruz.

1995 ten bu yana sektörde hep ilklerin temsilciliğini yapmış ve yenilikçi gücüyle büyük montanlı sigorta poliçelerine imza atmış ve yeni projelere imza atmaya devam edecektir.

E-Posta Bültenimize Üye Olun
Avantajlı Kampanyalarımızı Kaçırmayın!