İşyeriniz, sizin için en değerli şey. Onu güvence altına alın, beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olun.

İşyeri Sigortası Nedir?

İşyeri sigortası, işletmelerin işyerlerini çeşitli risklere karşı korumak amacıyla yaptırdıkları bir sigorta türüdür. Bu sigorta, işyerindeki bina, ekipmanlar, stoklar ve işletme faaliyetleri için çeşitli riskleri karşılayarak işletmenin maddi kayıplarını azaltır. İşletmelerin risklere karşı korunmasını ve maddi kayıplarını en aza indirmesini sağlar. İşyerlerinde yangın, hırsızlık, su baskını, kaza gibi durumlar ciddi maddi kayıplara neden olabilir. İşyeri sigortası, bu risklere karşı güvence sağlayarak işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerini ve mali açıdan korunmalarını sağlar.

İşyeri sigortası genellikle aşağıdaki teminatları içerebilir:

1. İşyeri Binası Teminatı: İşletmenin mülkiyetindeki bina veya işyerinin yangın, deprem, fırtına, su baskını gibi risklere karşı sigortalanmasını sağlar. Bu teminat, binada meydana gelebilecek hasarları karşılar.

2. İşyeri Eşyaları Teminatı: İşyerindeki ekipmanlar, mobilyalar, makineler, bilgisayarlar ve diğer işyeri eşyalarının yangın, hırsızlık, su hasarı, kaza gibi risklere karşı sigortalanmasını sağlar. Bu teminat, eşyaların hasar görmesi veya çalınması durumunda maddi kayıpları karşılar.

3. İş Durmalar Teminatı ı: İşletmenin beklenmedik bir olay veya felaket nedeniyle iş yapamaz hale gelmesi durumunda iş kaybına bağlı maddi kayıpları karşılar. Bu teminat, işletmenin iş durması sürecindeki gelir kaybını veya giderlerini karşılar.

4. Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatı: İşletmenin üçüncü şahıslara veya müşterilere karşı hukuki sorumluluklarını karşılamayı hedefler. Örneğin, bir müşterinin işyerinde yaralanması veya mülkiyete zarar vermesi durumunda bu teminat devreye girer.

5. Hırsızlık Teminatı :İşyerindeki stokların veya eşyaların hırsızlık veya soygun sonucu kaybolması durumunda maddi kayıpları karşılar.

6 .İşveren Mali Sorumluluk Teminatı : İşveren mali mesuliyet sigortası diğer adıyla işveren sorumluluk sigortası, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olan işçilerin ve bunların hak sahiplerinin olası bir kaza durumunda tazminat taleplerini kapsar. Sigorta şirketi, dava açılması durumunda mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini de karşılamakla yükümlüdür. Eğer ödenmesi gereken tazminat, sigorta bedelini aşarsa avukatlık ücreti dahil olmak üzere tüm dava masrafları, sigorta bedeli oranında karşılanır.

İşyeri sigortası poliçe şartları, teminat limitleri ve primleri sigorta şirketinin belirlediği poliçe şartlarına göre değişebilir. İşletmenin faaliyetleri, işyerinin büyüklüğü, işyeri eşyalarının değeri gibi faktörler sigorta primlerini etkileyebilir. İşletmeler, sigorta şirketleri veya işyeri sigortası sağlayıcılarıyla iletişime geçerek ihtiyaçlarına uygun bir işyeri sigortası poliçesi seçebilirler.

E-Posta Bültenimize Üye Olun
Avantajlı Kampanyalarımızı Kaçırmayın!