2A Grup Sigorta olarak müşterilerimizin aldıkları yatırım kararlarında Ges, Hes, Biokütle, Biyogaz Santralı) yanlarında bulunup onları desteklemek adına Sigorta ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yürütmekteyiz.

Güneş Enerji Santrali Sigortaları;

2A Grup  Sigorta olarak müşterilerimizin aldıkları yatırım kararlarında yanlarında bulunup onları desteklemek adına GES Sigorta ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yürütmekteyiz.

Güneş Enerji Santrallerinin gerek kurulum gerekse işletme dönemindeki elementer ve finansal kayıplar başlığı altındaki risklerine çözümler üretiyoruz.

Montaj döneminde kullanılan ekipmanlara gelebilecek zararlar ile montaj personelinin geçirebileceği iş kazalarına karşı sigortalılarımızın korunmasını sağlayabilmekteyiz.

İşletme döneminde de faaliyette bulunan Güneş Enerji Santralini doğal afet risklerine, yangına ve hırsızlığa karşı güvence altına alıyoruz. Ayrıca; Teminata giren olası bir hasar sonrası santralin elektrik üretememesi nedeni ile işletmenin uğradığı Kar Kayıplarına teminat sağlıyoruz. Kullanılan ekipmanların üreticileri tarafından taahhüt edilen üretim performanslarının düşmesi halinde de teminat sağlayabilmekteyiz.

Rüzgar Enerji Santrali Sigortaları;

Güneş verimliliğinde olduğu gibi rüzgar yoğunluğunda da Ülkemiz yatırıma son derece uygundur.

Rüzgar Enerji Santrallerinde kullanılacak bileşenlerin kurulum sahasına getirtilmesi sırasında oluşacak hasarlar, ürünlerin sahaya gelmesini takiben montaj aşamasında karşılaşılabilecek, montaja ve üçüncü şahıs sorumluluk riskleri ve santralin devreye alınması sonrasında işletme döneminde yaşanacak riskler için sigorta çözümlerimiz mevcuttur.

Tüm bu sigorta ürünlerinin dışında, poliçe teminatlarına giren bir hasarın gerçekleşmesi nedeniyle üretilemeyen enerjiden dolayı ortaya çıkan gelir kayıpları için de kar kaybı teminatı sağlanmaktadır.

Biyokütle Enerji Santrali Sigortaları;

Ülkemizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zenginliği, çöplerin ıslahı ve ayrışmasına sağladığı katkılar sebepleriyle her geçen gün sayıları ve kapasiteleri artmakta olan biyokütle enerji santralleri için özel teminatların olduğu sigorta ürünleri sunmaktayız.

Özellikle poliçe teminatlarına giren bir hasarın meydana gelmesi sebebiyle ortaya çıkan kar kayıpları, çevresel sorumluluk riskleri, makine kırılması ve makine kırılmalarına bağlık kar kaybı riskleri teminat altına alınmaktadır.

E-Posta Bültenimize Üye Olun
Avantajlı Kampanyalarımızı Kaçırmayın!